Klub personalistů, o.p.s., vyhlašuje pro rok 2016 tři ceny pro personalisty!

 

Na tradici předešlých ročníků navazuje cena Personalista veřejné správy v ČR 2016, nově jsou vyhlášeny ceny Personální manažer státní správy v ČR 2016 a Personální manažer územní samosprávy v ČR 2016

 


Vyhlášením cen pro personalisty chceme v první řadě ocenit práci personalistů a personálních manažerů za mimořádný přínos v oblasti personalistiky a personálního řízení, vytvoření prostoru pro šíření personálního know-how a sdílení dobré praxe a zároveň přispět k zvýšení prestiže pracovních pozic personálních manažerů veřejné a státní správy.

Oceněním konkrétních personálních pracovníků bychom rádi zdůraznili to, že práce personalisty je velmi významná pro úspěšné fungování každého úřadu, a vyjádřili poděkování za velmi náročnou a zodpovědnou práci pro úřad. 

Vyhlášení cen pro personalisty a personální manažery napomáhá šíření dobré praxe v personálních činnostech, kde důraz je kladen na význam práce s lidskými zdroji na úřadech.

 

Na tradici předešlých ročníků navazuje cena Personalista veřejné správy, jejímž cílem je posílení a podpora personálních činností v úřadech veřejné správy v České republice, veřejné ocenění práce nejlepších personalistů veřejné správy a ohodnocení jejich přínosu v oblasti personálního řízení. 

Průběh cen se řídí jejich statutem. Statut ceny Personalista veřejné správy.

Nominace na ceny pro personalisty zasílejte do 5. srpna 2016

 

Cena Personální manažer státní správy si klade za cíl posílení a podporu personálních činností v úřadech státní správy v České republice, veřejné ocenění práce nejlepších personálních manažerů státní správy a ohodnocení jejich přínosu v oblasti personálního řízení.  

Průběh cen se řídí jejich statutem. Statut ceny Personální manažer státní správy.

Nominace na ceny pro personalisty zasílejte do 31. července 2016

 

Pro oblast územní samosprávy je nově vyhlášena cena Personální manažer územní samosprávy. Cílem této ceny je posílení a podpora personálních činností v úřadech české územní samosprávy, veřejné ocenění práce nejlepších personálních manažerů územní samosprávy ČR a ohodnocení jejich přínosu v oblasti personálního řízení.  

Průběh ceny se řídí jejím statutem. Statut ceny Personální manažer územní samosprávy.

Nominace na ceny pro personalisty zasílejte do 31. července 2016

 

Uchazeče do soutěže nominuje daný úřad, a to na základě vyplnění a zaslání přihlášky v termínu do 31. července 2016.

 

Přílohu přihlášky tvoří fotografie nominovaného, přehled jeho aktivit a výsledků práce, včetně popisu mimořádných počinů, které se vymykají obvyklé personální praxi a jeho přínosu do rozvoje úřadu.

 

Přihlášku posílejte, prosím, na adresu Klubu personalistů, o.p.s., nebo v elektronické podobě na  e-mail info@klub-personalistu.cz

 

Ceny budou uděleny v rámci konference Personalistika, vzdělávání a právo ve veřejné správě, která se uskuteční ve dnech 20. – 22. září 2016 v Brně. 

 

Klub personalistů, o. p. s., si dlouhodobě klade za cíl šíření a předávání nových poznatků, metod a postupů zaměstnancům veřejné správy a rovněž úředníkům samospráv. Pravidelné vzdělávací akce jsou zaměřeny na aktuální témata a problémy z praxe, změny zákonných norem a na vydané judikáty, především na ty, které zasahují do praxe personalistů.

 

Ke stažení:

Přihláška "Personalista veřejné správy"

Přihláška "Personální manažer státní správy"

Přihláška "Personální manažer územní samosprávy"