Konference: Trestní odpovědnost úředních osob

termínmístolektorcena
5.4. - 6.4.ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Lenka Bradáčová Ph.D.
JUDr. Antonín Draštík
por. Bc. Martin Nýdrle
JUDr. František Púry Ph.D.
JUDr. Milada Šámalová
6990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

tisk informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 5.4.2017 9:00 do 6.4.2017 15:00
Místo:ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

 

Úřední osobou je ve smyslu trestního zákoníku ten, kdo zastává funkci v orgánu veřejné moci nebo je odpovědným úředníkem orgánu veřejné moci, plní úkoly státu nebo společnosti a při plnění těchto úkolů používá pravomoci, která mu byla v rámci odpovědnosti za jejich splnění svěřena.Při zjištěném protiprávním jednání úřední osoby je třeba zkoumat, zda dotyčný plnil úkoly státu a společnosti a používal přitom pravomoci pro plnění těchto úkolů. Z ustálené judikatury vyplývá, že za výkon pravomoci nelze považovat pouze rozhodnutí o právech a povinnostech fyzických a právnických osob, v pojmu pravomoci musí být vždy obsažen prvek rozhodování a prvek moci.

 

 

Lektoři:JUDr. Lenka Bradáčová Ph.D. - vrchní státní zástupkyně
JUDr. Antonín Draštík - soudce Nejvyššího soudu ČR
por. Bc. Martin Nýdrle - Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje, Územní odbor, Služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality Louny
JUDr. František Púry Ph.D. - předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR
JUDr. Milada Šámalová - Soudce Nejvyššího soudu, spoluautorka Komentářů k ZSM, TZ, TŘ. specializace na soudnictví ve věcech mládeže
Program:

 

5.4.2017

 • 08:30-08:55 – prezence účastníků
 • 08:55-09:00 – zahájení
 • 9:00-10:30 - JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.: Trestní odpovědnost úředních osob
 • 10:30-11:00 – coffebreak
 • 11:00-12:30 - Trestní odpovědnost úředních osob z pohledu soudce
 • 12:30-13:30 – oběd (restaurace Klub Lávka; Výběr z menu na místě, nápoje si hradí účastníci sami)
 • 13:30-15:00 - Trestní odpovědnost úředních osob z pohledu soudce
 • 15:00 – 15:10 – závěr

 

 6.4.2017

 • 08:30-08:55 – prezence účastníků
 • 08:55-09:00 – zahájení
 • 9:00-10:30 - JUDr. Milada Šámalová: Trestní odpovědnost v činnosti sociálních pracovníků
 • 10:30-11:00 – coffebreak
 • 11:00-12:30 - JUDr. Milada Šámalová: Trestní odpovědnost v činnosti sociálních pracovníků
 • 12:30-13:30 – oběd (restaurace Klub Lávka; Výběr z menu na místě, nápoje si hradí účastníci sami)
 • 13:30-15:00 – por. Bc. Martin Nýdrle: Trestní odpovědnost úředních osob z pohledu Policie ČR
 • 15:00 – 15:10 – závěr konference

 

 

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:30.3.2017
Kontakt:

e-mail: vzdelavani@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:6990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz