Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás informovali o připravované konferenci, kterou pořádá Klub personalistů, o.p. s., Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno, místopředseda Nejvyššího soudu ČR JUDr. Roman Fiala, Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy tajemník Magistrátu města Brna Ing. Pavel Loutocký a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR:

 

„PERSONALISTIKA, PRÁVO A VZDĚLÁVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ“

20. – 22. 9. 2016, Magistrát města Brna, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

 

Bližší informace zde